Bekende subdomeinen zijn:

  • zidz.urk.nu
  • kerst.urk.nu
  • pasen.urk.nu